Chroniques

Tweede Rapport van de Commissie voor régionale bevolking-sprognoses. D – Prognose van de mannelijke beroepsbevolking in 1970 en 1980 op grond van de naturlijke bevolksgroei in de prognosegebieden; E – De regionale differentiatie van de verhonding van het

par A C  Du même auteur