Kaare Frederiksen Anders V. — Familierekonstitution. En modelstudie over befolkningsforholdene i Sejer0 sogn 1663-1813. Family reconstitution. A model study of population trends in Sejer parish

La conjoncture démographique
Par J. Hd.
Voir l'article sur Persée